Dobry KLIMAT do rozwoju zawodowego!

Kolejny projekt zakończony sukcesem!

2017-06-30

W dniu 30.06.2017 roku zakończyła się realizacja naszego drugiego projektu „Dobry KLIMAT do rozwoju zawodowego!”. W okresie od 01.05.2016 do 30.06.2017 przeszkoliliśmy łącznie 46 osób z naszego województwa. Tutaj należy podkreślić, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu Partnera projektu – ODK SIMP w realizacji szkoleń technicznych, 100% Uczestników podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe jednocześnie uzyskując najbardziej rozpoznawalne certyfikaty, w tym: TÜV Rheinland Polska, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Regulacji Energetycznej oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Praktyczny wymiar oferowanych kursów oraz uczestnictwo w 3-miesięcznych stażach pozwoliły naszym Uczestnikom zdobyć umiejętności wymagane przez Pracodawców na określonych stanowiskach pracy. Dzięki zaangażowaniu Trenerów, Doradcy Zawodowego oraz samych Uczestników dalsze zatrudnienie zdobyło prawie 30 osób.

 

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w naszym projekcie i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Jednocześnie osoby zainteresowane uzyskaniem  kwalifikacji/kompetencji zawodowych zapraszamy do udziału w naszych nowym projekcie „Kuźnia rozwoju kwalifikacji zawodowych”, który jest również dedykowany osobom poniżej 30 roku życia.