Praca czeka na Ciebie!

Zakończenie realizacji projektu

2018-06-30

W dniu 30.06.2018 roku zakończyliśmy realizację kolejnego projektu partnerskiego „Praca czeka na Ciebie!”

Dzięki doświadczeniu Partnerów w okresie 18 miesięcy realizacji projektu z 54 zrekrutowanych osób, aż 53 uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, w tym: 6 osób w ramach spawania metodą TIG, 30 osób w ramach spawania metodą MAG, 12 osób w ramach uprawnień energetycznych oraz 5 operatorów koparko-ładowarki.

Naszym wspólnym sukcesem jest osiągnięta w projekcie efektywność zatrudnieniowa (40 z 54 Uczestników Projektu uzyskało zatrudnienie), która potwierdza skuteczność zaplanowanych przez nas działań, mających na celu aktywizację zawodową osób biernych zawodowo z naszego województwa. Dzięki realizacji projektu lokalni pracodawcy pozyskali 40 wykwalifikowanych pracowników.  

Dlatego korzystając z okazji pragniemy podziękować Trenerom, Doradcom Zawodowym, Pracodawcom oraz wszystkim Uczestnikom Projektu, którym jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Jednocześnie osoby zainteresowane zmianą/podniesieniem kwalifikacji/kompetencji zawodowych zapraszamy do udziały w naszych kolejnych projektach.