Młodzi z POWERem

Zakończenie realizacji projektu

2020-11-15

W dniu 15.11.2020 roku zakończyła się realizacja projektu „Młodzi z POWERem”. W okresie realizacji projektu, tj. od 15.09.2019 r. do 15.11.2020 r. wsparciem objęliśmy 41 osób młodych. Wszyscy Uczestnicy Projektu wzięli udział w poradnictwie zawodowym, aż 31 osób zostało przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz własnymi predyspozycjami, uzyskując kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami: TÜV Rheinland Polska, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Regulacji Energetycznej oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ostatnią formą wsparcia było subsydiowane zatrudnienie, którym objętych zostało 39 osób.

Dziękujemy za zaangażowanie Trenerom, Doradcom Zawodowym oraz Pracodawcom. Z kolei naszym Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Jednocześnie informujemy, iż od stycznia 2021 roku będziemy realizować projekt dla osób, które z własnej inicjatywy będą chcieli podnieść swoje kwalifikacje. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie.


Rekrutacja trwa!

2019-11-29

Przypominamy o trwającej rekrutacji uczestników. Z każdym dniem jest coraz mniej wolnych miejsc w projekcie.

 

Dotychczas dla naszych uczestników zostały uruchomione kursy kwalifikacyjne:

- Uprawnienia Elektroenergetyczne

- Operator Żurawia Wieżowego

- Spawanie MAG podstawowe i ponadpodstawowe

- Operator Koparko-Ładowarki

 

A Ty co wybierzesz dla siebie?


Zmiana regulaminu

2019-11-15

W dokumentach została zamieszczona nowa wersja regulaminu uczestnictwa w projekcie „Młodzi z POWERem".


Rozpoczynamy realizację nowego projektu

2019-10-15

Ruszyła rekrutacja do projektu „Młodzi z POWERem”

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.