Kuźnia Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych

Zakończenie realizacji projektu

2018-09-30

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 30.09.2018 roku sukcesem zakończyliśmy realizację kolejnego projektu partnerskiego „Kuźnia rozwoju kwalifikacji zawodowych”.

 

W okresie 13 miesięcy realizacji projektu z 46 zrekrutowanych osób, 100% uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, w tym: 28 osób w ramach spawania metodą MAG, 15 osób w ramach uprawnień energetycznych oraz 3 operatorów koparko-ładowarki. Na szczególną uwagę zasługuje osiągnięta w projekcie efektywność zatrudnieniowa (31 z 46 Uczestników Projektu uzyskało zatrudnienie), która potwierdza skuteczność zaplanowanych przez nas działań, mających na celu skuteczną aktywizację zawodową osób biernych zawodowo z naszego województwa. Dzięki realizacjiprojektu lokalni pracodawcy pozyskali 31 wykwalifikowanych pracowników.

 

Dlatego korzystając z okazji pragniemy podziękować Trenerom, Doradcom Zawodowym, Pracodawcom oraz wszystkim Uczestnikom Projektu, którym jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Jednocześnie osoby zainteresowane zmianą/podniesieniem kwalifikacji/kompetencji zawodowych zapraszamy do udziały w naszych kolejnych projektach.