Akademia Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych

Zakończenie realizacji projektu

2017-05-31

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 31.05.2017 roku zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych”.

Nasza satysfakcja jest tym większa, że w okresie 12 miesięcy, 57 osób uzyskało poszukiwane wśród lokalnych pracodawców kwalifikacje zawodowe (spawanie TIG/MAG – 22 osoby, operatorzy podestów – 7 osób, operatorzy suwnic – 10 osób oraz 18 osób, które uzyskały uprawnienia elektryczne).

Wieloletnie doświadczenie ODK SIMP w realizacji certyfikowanych szkoleń zawodowych nie tylko przełożyło się na wysoką zdawalność egzaminów przed komisjami: TÜV Rheinland Polska, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Urzędu Regulacji Energetycznej, ale przede wszystkim pozwoliło na nabycie praktycznych umiejętności, tak ważnych z punktu widzenia podjęcia zatrudnienia.

Dodatkowo realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dała Uczestnikom projektu możliwość zapoznania się ze specyfiką i środowiskiem pracy w danym zawodzie/stanowisku.

Duża uwaga jaką przykładaliśmy do wyboru rzetelnych Pracodawców, u których realizowane były staże, zaowocowała zdobyciem zatrudnienia przez 39 osób (wskaźnik zatrudnienia na poziomie 65%). Należy tutaj podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Partnerów Projektu, Trenerów, Doradcy Zawodowego, Pracodawców, ale przede wszystkim samych Uczestników.

 

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w naszym projekcie i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Jednocześnie osoby zainteresowane zmianą/podniesieniem kwalifikacji/kompetencji zawodowych zapraszamy do udziały w naszych kolejnych projektach.