Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Zakończenie rekrutacji

2019-11-15

Rekrutacja uczestników do projektu zakończyła się.


Rozpoczynamy realizację nowego projektu

2019-10-15

Ruszyła rekrutacja do projektu „Akademia Aktywizacji Zawodowej”

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.