Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego udziału w projektach „Kierunek Praca!", "Akademia Zatrudnienia" oraz "Kujawsko-Pomorska Akademia Aktywizacji Zawodowej".

 

Celem projektów jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekty skierowane są do osób, które z różnych przyczyn pozostają bierne na rynku pracy (tzn. nie pracują i nie pozostają w rejestrze PUP), a chciałyby rozszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
Z myślą o takich osobach w ramach realizowanych przez nas projektów, przewidziano możliwość bezpłatnego skorzystania z profesjonalnego poradnictwa zawodowego oraz bezpłatnych szkoleń zawodowych zgodnych z oczekiwaniami uczestników projektu, jak również zapotrzebowaniem pracodawców z regionu. Ponadto każdy z uczestników może liczyć na wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego, refundację kosztów dojazdu, a po ukończeni kursu lub szkolenia, 3-miesięczny płatny staż (wraz ze stypendium szkoleniowym) lub umowa o pracę na minimum 4 miesiące na stanowisku zgodny. z uzyskanymi kwalifikacjami.

 

Projekty są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

-----------------------

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU  01.03.2019 R.

 

Informujemy, że 01.03.2019 r. o godz. 14:00 odbędzie się drugie spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Na spotkaniu przekażemy szczegółowe informacje na temat wsparcia oferowanego uczestnikom projektu oraz warunków udziału w projekcie.

Osoby zdecydowane wziąć udział w naszym projekcie będą mogły na miejscu wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

 

Miejsce spotkania: ODEKA, ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

-----------------------------------

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU  25.02.2019 R.

 

Informujemy, że 25.02.2019 r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Na spotkaniu przekażemy szczegółowe informacje na temat wsparcia oferowanego uczestnikom projektu oraz warunków udziału w projekcie.

Osoby zdecydowane wziąć udział w naszym projekcie będą mogły na miejscu wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

 

Miejsce spotkania: ODEKA, ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!