Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie "Akademia Rozwoju Zawodowego".

 

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 1740 osób dorosłych do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia w okresie od 15.11.2020 r. do 30.06.2023 r.

 

Projekty jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.